ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 08/11/1955

המשך הדיון ב"עליית אמצעי התשלום"; הצעת חוק המלווה (מוסדות כספיים), התשט"ו-1955; סדרי הדיון בתקציב הבטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים