ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 01/11/1955

הגדלת אמצעי תשלום; חוק להחלפת שטרי בנק ומלווה חובה, התשי"ב-1952 צו בדבר חשבונות הפטורים ממלווה חובה; פדיון מוקדם של מלווה חובה שנוכה מחשבונות בבנקים לפי חוק החלפת שטרי בנק ומלווה חובה, התשי"ב-1952

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים