ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 26/10/1955

שאלות לשר האוצר; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים