ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/10/1955

חוק לתיקון פקודת הבנקאות, התשט"ו - 1955; חוק לתיקון פקודת מס הרכוש העירוני, התשט"ו - 1955; צו תעריף המכס והפטור (מס' 24), התשט"ו - 1955; צו תעריף המכס והפטור (מס' 29), התשט"ו - 1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים