ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 23/10/1955

העברות מסעיף לסעיף; חוק לתיקון פקודת מס הרכוש העירוני

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים