ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/10/1955

סדרי הדיון בסיכומיה והצעותיה ששל ועדת הכספים לדו"ח מבקר המדינה מס' 5; סדרי עבודת הוועדה; שאלות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים