ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 04/08/1959

חוק הרשויות המקומיות (הוראות שונות); חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), התשי"ט - 1959; מברק מאיגוד יוצאי אפריקה; סדר הדיון בפרשת מעבדת עמישב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים