ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/08/1959

חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים