ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 02/08/1959

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 16); חוק שירותי הכבאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים