ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/07/1959

חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון); חוק רשות חקלאית פתח-תקוה; חוק שירותי הכבאות (סיום); צו בדבר פטור ימאים מאשרת כניסה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים