ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 07/07/1959

חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש) (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים