ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/06/1959

חוק הגמלאות לראשי עיריות; חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים