ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 16/06/1959

חוק לתיקון פקודת העיריות (היטל סעד ונופש); חוק שירותי הכבאות; סדר עבודת הוועדה; תלונת תושבי כפר ג'ת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים