ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 17/03/1959

חוק שירותי הכבאות (המשך); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים