ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 24/02/1959

חוק לתיקון פקודת בנין ערים ( המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים