ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 12/01/1959

חוק לתיקון פקודת בנין ערים (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים