ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 06/01/1959

מסקנות בדבר הבריחה מכלא שטה (המשך); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים