ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/12/1958

חוק לתיקון פקודת בנין ערים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים