ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/12/1958

חוק שירותי הכבאות (המשך); מסקנות הבריחה מכלא שטה (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים