ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 18/11/1958

חוק לתיקון פקודת בנין ערים; חוק שירותי הכבאות (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים