ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 15/07/1958

אישור צווים בדבר פטור מחוק הכניסה לישראל; חוק הקניית רכוש ציבורי (הודעת יו"ר ועדת המשנה); חוק שירותי כבאות (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים