ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 17/06/1958

חוק שרותי הכבאות (המשך); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים