ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 13/03/1958

המשך הדיון בחוק אכסון במלון (הוראת שעה), התשי"ח-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים