ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/03/1958

חוק אכסון במלון (הוראת שעה), התשי"ח-1958; חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבור), התשי"ח-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים