ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 04/03/1958

חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי); חוק יום העצמאות (תיקון), התשי"ח-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים