ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/02/1958

חוק האזרחות (תיקון), התשי"ח - 1958; מפוני שבועת עזרא ב' (הצעה לסה"י) (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים