ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 18/02/1958

חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים