ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 24/12/1957

חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי); חוק לתיקון תקנות שעת חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה) (הארכת תוקף); חוק לתיקון תקנות שעת חירום (יציאה לחו"ל) (הארכת תוקף)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים