ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 17/12/1957

חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי); חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (הסדרת השמירה ביישובים); חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים