ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/12/1957

חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי); חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים