ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 26/11/1957

חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס-עסקים), התשי"ח-1957(המשך); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים