ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 12/11/1957

חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות ( מס עסקים), התשי"ח -1957(המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים