ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 06/11/1957

חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), התשי"ח-1957

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים