ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 23/07/1957

דיון על המצב בעיירות עולים-הצעה לסדר היום של חבר הכנסת י. רפאל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים