ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 16/07/1957

חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות; חוק לתיקון פקודת העיריות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים