ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 15/07/1957

חוק לתיקון פקודת העיריות (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים