ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 24/06/1957

חוק לתיקון פקודת בנין ערים, התשי"ז - 1957 (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים