ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 18/06/1957

חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יציאה לחו"ל); חוק לתיקון פקודת בנין ערים (המשך); מסקנות הוועדה בעניין הבתים הרעועים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים