ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 26/03/1957

סיום הדיון בשאלת המוניציפליזציה של הישוב הערבי; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים