ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 12/03/1957

בעיות המוניציפליזציה של הישוב הערבי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים