ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 26/02/1957

הצעות לסדר היום; תשובת שר הפנים לדיון בעניין מדיניות תיחום הגבולות המוניציפליים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים