ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 05/02/1957

דיון בסקירת שר הפנים על מדיניות התיחום של הגבולות המוניציפליים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים