ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 18/12/1956

חוק להארכת תוקף תקנות לסיעת חירום; חוק להערכת תוקף של תקנות לשעת חירום; חוק לתיקון פקודת העיריות 1934(ועדות שומה וערד)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים