ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/12/1956

תקנות שעת חירום (יציאה לחו"ל) (הארכת תוקף), התשי"ז-1956

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים