ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 27/11/1956

סקירת שר הפנים על שאלות הנוגעות לשעת חירום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים