ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 12/06/1956

חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (החזקת תעודת זהות והצגתן)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים