ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 05/06/1956

חוק העיריות (אישור פעולות), התשט"ז - 1956; חוק לקיום תחילת תקפן של חוק עזר לפ"ת (מס-עסקים עירוני); חלוקת התוספת למס-הכנסה (7.5%) בין הרשויות המקומיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים