ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 21/03/1956

המשך הדיון בבעיית ההגדרה העצמית בהתיישבות; הצעה לסדר היום -בעיית ינון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים