ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/02/1956

דיון על המצב במשק ינון-שאלה שהועלתה לסדר היום בכנסת והועברה לוועדת הפנים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים