ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 21/02/1956

חוק לתיקון תקנות שעת חרום (יציאה לחו"ל), התשט"ז-1956-סיכום הדיון; סיכום הדיון בעניין חוק לתיקון פקודת העיריות (מס עסקים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים